Magyarországon szerzett diplomák elismertetése

Magyarországon szerzett diplomák elismertetése


A Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság 1997. április 23-án egyezményben állapodott meg a felsőoktatási intézményekben végzett tanulmányok egyenértékűségének elismeréséről. Az egyezményben felsorolásra kerültek azon magyar és osztrák államilag elismert felsőoktatási intézmények, melyek diplomáira az egyezmény vonatkozik. 
Az egyezmény magyar és német nyelvű szövege elérhető:https://www.bmwf.gv.at/startseite/studierende/academic_mobility/enic_narc_austria internetes címen.
A Magyarországon szerzett diplomák ausztriai elismertetése az Osztrák Szövetségi Oktatási, Művészeti és Kulturális Minisztérium (Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur) feladatkörébe tartozik. Részletes információkért javasoljuk felkeresni az honosítással kapcsolatos internetes oldalt (Nostrifizierung ausländischer Zeugnisse,https://bmukk.gv.at/schulen/unterricht/nostrifikationen.xml).
Az ENIC NARIC AUSTRIA az Osztrák Szövetségi Tudományos és Kutatási Minisztériumon (Ministerium für Wissenschaft und Forschung) belül foglalkozik a diplomák és egyetemi címek nemzetközi elismerésével. Részletesebb információk a
https://bmwf.gv.at/startseite/studierende/academic_mobility/enic_naric_austria internetes oldalon találhatók.

ENIC NARIC AUSTRIA
Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung, Teinfaltstraße 8, A-1014 Wien
Tel.: (0043/1) 53120/5921
Fax: (0043/1) 53120/7890
E-mail: naric@bmwf.gv.at

Magyar Ekvivalencia és Információs Központ, Magyar ENIC/NARIC Iroda
1054 Budapest, Báthory utca 10.
Telefon: 06-1-331-7333/7334/7335
Telefax: 06-1-332-1932
E-Mail: ekvivalencia@om.hu, Honlap: https://www.ekvivalencia.hu 
Ösztöndíjjal kapcsolatosan információk olvashatók a www.oead.at (Austauschdienst) és awww.omaa.hu (Aktion Österreich Ungarn Alapítvány) oldalakon.

Forrás:https://www.mfa.gov.hu