e-card

e-card

 A törvényesen bejegyzett, nem nyereségérdekelt osztrák társadalombiztosítási rendszer (Sozialversicherung) az osztrák társadalombiztosítás alapja.

Ausztriában a különféle munkavállalói csoportok más-más biztosítási törvény hatálya alá esnek.

 

Így pédául:

  • az Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (általános társadalombiztosítási törvény) hatálya alá esnek a munkavállalók,
  • a Beamten-, Kranken- und Unfallversicherungsgesetz (közalkalmazotti beteg- és balesetbiztosítási törvény) hatálya alá esnek a közalkalmazottak és közhivatalnokok,
  • a Bundesgesetz über die Sozialversicherung freiberuflich selbstständig Erwerbstätiger (szabadfoglalkozásúak társadalombiztosításáról szóló törvény) hatálya alá esnek az orvosok, ügyvédek, gyógyszerészek, kereskedelmi ügynökök és egyéb szabadfoglalkozású személyek,
  • a Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (vállalkozói társadalom-biztosítási törvény) hatálya alá pedig az iparban és kereskedelemben önálló keresettel rendelkezők, vállalkozók tartoznak.

 

A különböző társadalmi csoportok ezért ennek megfelelően különböző egészség-, baleset- és nyugdíjbiztosítókhoz (Kranken-, Unfall- und Pensionskassen) tartoznak. Javasolt előre tájékozódni, hogy melyik biztosításunk melyik biztosítóhoz tartozik, ugyanis az egyes biztosítók által nyújtott szolgáltatások és feltételek sok esetben eltérőek lehetnek. Részletes tájékoztatás olvasható ahttps://www.sozialversicherung.at internetes oldalon.
Az alkalmazottak és közalkalmazottak bejelentéséről a munkaadó gondoskodik. A szabad foglalkozásúak és a vállalkozók maguk intézik a bejelentést, a munka megkezdését követő egy hónapon belül. A biztosítás összege tartalmazza a betegbiztosítást, a balesetbiztosítást, a nyugdíjbiztosítást, a munkanélküli-biztosítást és egyéb hozzájárulásokat is. A biztosítás összegét a munkaadó és a munkavállaló együtt teljesíti. Az összeg a kereset arányában kerül kiszámításra. A napi átlag 28,72 EUR-nál kevesebb keresettel rendelkezők (Geringfügige) csak a balesetbiztosítás fizetésére kötelezettek.
Lehetőség van arra is, hogy hozzátartozóinkat a saját biztosításunk terhére biztosítsuk (Mitversicherung). 
A vényköteles gyógyszereket egységes áron (Rezeptgebühr, amely jelenleg 5,30 EUR) vásárolhatjuk meg. 
Az orvos megválasztása szabad. A biztosítóval szerződésben álló orvosok (Vertragsarzt) ingyen végzik az ellátást. Az ilyen szerződéssel nem rendelkező orvosok (Wahlarzt) kezelési díjat számítanak fel, melyet vissza lehet igényelni. Javasoljuk, hogy az orvosi kezelés megkezdése előtt mindenki tájékozódjon saját biztosítójánál az igénybe vehető kezelések térítésére vonatkozóan. 
Azon személyek számára, akik nem rendelkeznek a törvényben előírt kötelező biztosítással, és jövedelmük kevesebb, mint napi 28,72 EUR, lehetőség van kedvező díjazású magánbiztosítás (Selbstversicherung) megkötésére. 
Az e-card chipkártya alapú igazolvány, amellyel Ausztriában minden társadalombiztosítással rendelkező személynek rendelkeznie kell. A kártyát nem kell külön igényelni, azt a biztosítás megkötésével egyidejűleg automatikusan kiküldik. A kártyán csak a tulajdonos neve, a kártya száma és a biztosítási szám olvasható, de a chipkártya tartalmazza a biztosított azon adatait is, amelyek csak az orvos számára hozzáférhetőek. A kártyát a betegnek minden orvosi vizsgálatra magával kell vinnie. A kártya évi EUR-ba kerül, ezt a díjat a munkaadó fizeti. A család minden egyes biztosított tagjának külön e-card kártyát küldenek. A kártyának nincs lejárati ideje.
További információ a szolgáltatásról a www.chipkarte.at oldalon érhető el.
Az e-card átalakítható komplex polgári kártyává (Bürgerkarte). Segítségével a kártya tulajdonosa elektronikusan intézheti hivatali ügyeit. A kártyával kapcsolatosan továtbbi részletek olvashatóak ahttps://www.buergerkarte.at/anwendungen internetes oldalon.
Az osztrák társadalombiztosításra vonatkozó szabályozást az Általános Szociális Biztosítási Törvény (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz – ASVG) és annak kiegészítései tartalmazzák.