Anmeldebescheinigung

Anmeldebescheinigung

Miután túl vagyunk az első bejelentkezésen –Meldezettel – és úgy döntöttünk, hogy három hónapnál tovább tartózkodunk az országban, akkor van még egy hely, ahol be kell jelentkeznünk a beutazástól (ennek a Meldezettel-en szereplő dátum számít, mivel hivatalosan azóta tudnak Rólad) számított négy hónapon belül.

Ezt az Anmeldebescheinigung-nak (tartózkodási engedély) nevezett fontos dokumentumot az MA35 -nél lehet személyesen elintézni.

Az alábbiak kellenek az igényléshez:

A regisztrációs igazolás azon EGT és svájci állampolgárok tartozkódási jogának 

nyilvántartására szolgál, akik 2006.01.01. után telepedtek le Ausztriában. 

Azon EGT és svájci állampolgárok, akik az illetékes önkormányzatnál első 

ausztriai lakóhelyüket jelentették be (lakcímbejelentő lap) és három hónapnál 

tovább szeretnének az országban tartózkodni, legkésőbb a beutazástól számított 

4. hónapban kötelesek a regisztrációs igazolás iránti kérelmet benyújtani. 

Figyelem! A regisztrációs igazolás késedelmes kérvényezése pénzbírság 

kiszabására okot adó szabálysértésnek minősül 

Az állandó tartozkódási kártya az állandó tartozkódási jogot biztosítja Ausztriában 

és azon EGT valamint svájci állampolgárok számára állítható ki, akik öt éven át 

megszakítás nélkül jogszerűen Ausztria területén tartózkodtak. 

Illetékes hivatal Bécsben: 

Magistratsabteilung 35 

Referat „Grunderwerb & EWR“ 

A-1200 Bécs 

Dresdner Straße 93 

Tel.: +43-1-4000-35244 

Fax:+43-1-4000-99-35240 

Email: 50-ref@ma35.wien.gv.at 

Ügyfélfogadás :

hétfő, kedd, péntek: 8:00-12:00 

csütörtök: 8:00-12:00 és15:30 - 17:30 

szerda: csak időponttal 

Kérjük, vegye figyelembe, tapasztalatunk azt mutatja, hogy csütörtökönként 

különösen hosszú várakozási idővel kell számolni, ha lehetséges válasszon 

egy másik nyitvatartási napot. 

Megközelítés: 

gyorsvasút, 2-es villamos, 5A ill. 37A buszjáratok –„Traisengasse“ állomás 

U6 – „Dresdner Straße“ állomás 

Illeték: 

A benyújtandó okmányoktól függően kb. 55,- euró 

*) 

 EGT államok: valamennyi 27 EU tagállam**), valamint Izland, Liechtenstein, Norvégia 

 

**) EU tagállamok: Belgium, Bulgária, Dánia, Németország, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, 

Horvátország, Nagy-Britannia, Írország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Hollandia, Ausztria, Lengyelország, 

Portugália, Románia, Svédország, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Csehország, Magyarország, Ciprus 

+43 1/4000 3535 +43 1/4000 99 35220 service@ma35.wien.gv.at www.wien.gv.at/verwaltung/personenwesen 

 

A jogosultság megállapításához benyújtandó okmányok: 

• érvényes útiokmány (útlevél, személyi igazolvány) – újszülöttek részére is! 

• érvényes lakcímigazolás 

• minden kockázatra kiterjedő biztosítás igazolása 

• egy aktuális (nem régebbi, mint 6 hónapos) biometrikus útlevél fénykép 

• jövedelemigazolás az alábbiak szerint: 

Munkavállalók, gyakornokok vagy tanulók

Munkaszerződés, gyakornoki vagy tanulói szerződés valamint jövedelemigazolás 

ill. adott esetben munkavállalási engedély 

Baby-sitterek 

Munkaszerződés a munkaügyi hivatal (AMS) igazolásával együtt 

Magánvállalkozók 

Cégkivonat/vállalkozói igazolvány vagy vállalkozási szerződés vagy az MA63 által 

kiállított, a vállalkozási tevékenységet megállapító határozat, valamint a várható ill. 

rendszeres bevétel igazolása: pl. előszerződés, számlák pénzbevételi 

bizonylatokkal, bankszámlakivonatokkal 

Diákok 

a közoktatásról vagy a felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó oktatási 

intézmény felvételi igazolása vagy tanulói ill. hallgatói jogviszonyt igazoló okirat 

valamint jövedelemigazolás mint pl. ösztöndíj vagy a szülő(k) által kiállított eltartási 

nyilatkozat az eltartó jövedelemigazolásával vagy vagyonigazolással 

(bankszámlakivonat, betétkönyv) 

Magán célból i tt tartózkodók 

Elegendő anyagi forrás igazolása pl. nyugdíj- és jövedelemigazolások, 

takarékkönyv, tartásdíj, eltartási szerződés az eltartó jövedelemigazolásával 

együtt 

Családtagok, akik az EGT- ill. svájci á llampolgár után költöznek 

az EGT ill. svájci családtag letelepedési igazolása (munkaszerződés, 

regisztrációs igazolás, társadalombiztosítás, munkaügyi központ igazolása) 

házassági anyakönyvi kivonat, az élettársi kapcsolat bejegyzését igazoló okmány, 

vagy a gyermek születési anyakönyvi kivonata 

A társadalombiztosítás és a jövedelem az EGT/svájci állampolgár által biztosított 

Élettársak, akik az EGT- ill. svájci állampolgár után költöznek 

az EGT ill. svájci családtag letelepedési igazolása (munkaszerződés, 

regisztrációs igazolás, társadalombiztosítás, munkaügyi központ igazolása) 

Az élettársi kapcsolatról szóló, hazai hatóság által kiállított igazolás pl. a közös 

lakcím igazolása. A társadalombiztosítás és a jövedelem az EGT/svájci 

állampolgár által biztosított 

+43 1/4000 3535 +43 1/4000 99 35220 service@ma35.wien.gv.at www.wien.gv.at/verwaltung/personenwesen 

Tévedés, betüszedési és nyomdai hiba fenntartva. Adatok felelősség nélkül. 

újitva 2013.07.01 kva oldal 2-től 3-ig  

Újszülöttek 

A szülő(k), azaz az EGT ill. svájci állampolgár letelepedési igazolása 

(munkaszerződés, regisztrációs igazolás, társadalombiztosítás, munkaügyi 

központ igazolása) A társadalombiztosítás és a jövedelem szülő(k) által 

biztosított. 

Az okmányokat eredeti és egy másolt példányban kell bemutatni. 

Az eredeti okmányok valamikor csak diplomáciai hitelesítéssel vagy hitelesítési 

záradékkal (Apostille) ellátva érvényesek. Részletes tájékoztatás 

Ügyfélszolgálatunknál kapható. 

A nem német nyelven kiállított igazolásokhoz kérjük, német nyelvű, hivatalos 

bírósági tolmács által hitelesített fordításokat is mellékelni szíveskedjék. 

Amennyiben az eljárás során további okmányokat kell pótlólag benyújtani, 

lehetőség szerint postai úton, faxon vagy emailben küldhető el az illetékes 

osztálynak. 

+43 1/4000 3535 +43 1/4000 99 35220 service@ma35.wien.gv.at www.wien.gv.at/verwaltung/

Forrás:https://www.wien.gv.at